Avisa Dagen, NTB og Peace Now.

Avisa Dagen siterer ofte NTB. Israel blir framstilt som ei okkupasjonsmakt i ei kristen avis.

Jødar ska fjernast med makt. Heimane deira ska bli overtatt av tjuvar, og delast ut til gode Muslimar.

This story is in Norwegian:

Her er det siste frå Dagen sine heimesider på nettet.

 “Den israelske fredsgruppa viser til analyser av flybilder og feltbesøk de har gjort til bosetningene på palestinsk territorium for å få fram at det er en enorm forskjell på byggetakten Israel og i bosetningene siden byggestansen ble opphevet”.

«Mens byggetakten i Israel var en bolig per 235 innbyggere, er takten en bolig per 123 innbyggere i bosetningene,» heter det i en rapport fra Peace Now.

Kilde Dagen og NTB.

Min kommentar:

Korleis er byggetakten på Danmarksplass i Bergen, samanlikna med Oslo sentrum?

Avisa Dagen har kontor begge stadar.

Det er trist at ei kristen avis framstiller Israel som ei okkupasjonsmakt. Å skrive eller snakke slik er å bøye kne for alle løgnene som Islam har produsert om Israel.

Å la “Peace now” stå som kjelde i Dagen, er som om avisa tok til å bruke partiet SVsom sannhetsvitne om den politiske situasjonen i Norge.

Islam og avisa Dagen følgjer den samme logikken når det gjeld Israel:

“Israel A” er i Tel Aviv og Haifa, og “Israel B” er å finne i Ariel og Aust-Jerusalem. “Israel B” er okkupert Palestinsk land”.

Skriven av Ivar Fjeld

Les meir på den norske bloggen, ivarskrivar.com

3 thoughts on “Avisa Dagen, NTB og Peace Now.

  1. Sv har jo alltid vert imot Israel. Men en ting skal SV vite: Her er en historie startet angående Israel for mange tusen år tibake. Israels land er det land som flyter med melk og honning. Som Gud, selv taler om i Jeremia. Og dette land gav han til sitt folk Israel enten de nå er jøder eller ikke. Da Moses førte Folket ut av Egypt fulgte mange andre folkeslag med som ikke var født jøde. Her er det ikke forskjell på jøde eller Greker, men forskjellen er at Gud skal dømme landet og folene som går imot Israel forde krig , på krig har gjort Israel kjent over den vide jord. Ingenugudelig eller den som hater Israel kommer noen lunde til å bli værende i Israels land. Når Jesus Kristus kommer, som SV selvsagt ikke tror på, skal Gud dømme dem som har godt imot hans folk og land. Vi vet alle at det engang var to brødre Jakob og Esau som skilte lag og gikk hver sin vei, men når de treffes igjen og alle folkeslag går imot Israel som Sakarja sier,da skal gud igjen føre folket sammen og den som er kalt med Guds navn Israel, som Gud gav til Jakob bli tilbake i landet. SV har ikke en døyt greie på hva det innebærer å være en Israels venn. De har alltid godt imot Guds land og folk og vist hvor de hater Israel. Ingen menneske kan bestemme noe som allerede er stadfestet når det gjelder Israels land. Alt som lager kvalme og uro skal Gud fjerne, og han skal også stoppe munnen på de Norske politikere som blander seg opp i det som skjer i Israel. Kall det hva dere vil. Dere kaller det demokrati: Men er det Demokrati og fortelle andre land hvordan de skal ta vare på landet sitt og hvem de ønsker å ha inn i landet sitt…

Leave a Reply to Irene Jeanette Larsen Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s