Lov om hat-kriminalitet krev at Kristne teier om synd

tHat-krim lova in America, krev at kristne ikkje seier at homosexualitet er synd. Sidan 1991 har Amerikanske styresmakter samla inn informasjon om 113.000 kriminelle handlingar basert på hat. 20.000 av desse handlingane er utført av “religiøse menneske. 10.000 er kriminalle handlingar mot homofile. Kan ein kristen utføre ei kriminell handling basert på hat, berre ved… Read More Lov om hat-kriminalitet krev at Kristne teier om synd