Stengte dører i NorgeIDAG

Dette er lesarinnlegget som NorgeIDAG ikkje ville publisere. Rodney Stark og dei nye reformatorane Når redaktør Finn Jarle Sæle brukar Rodney Stark som eit vitne om korrekt sogeframstilling, hoppar han ikkje berre bukk over reformasjonen sin lærdom. Sæle brukar ein ikkje-kristen akademikar som sanningsvitne for kristendomen si soge. I boka ” A theory of religion”… Read More Stengte dører i NorgeIDAG