Norwegian video: The Banjara people in Southern India use the Menorah, star of David and offer the blood of goats for the forgiveness of sins. This video was aired in the Norwegian Christian TV-station “Visjon Norge” in October 2015.Sjå denne videon frå program “Forum IDAG” på visjon Norge.

Banjarafolket i Sør-India brukar menorah, davidstjerner, og brukar geiteblod til offer for å få tilgjeving for synd.

Published by Ivar