Irske folkeviser om strilen

This is a message in Norwegian: Ordet “stril” er av gamalIrsk (Gœlisk) opphav. “staoill”. Dette kan tyde på at strilane kring Bergen har vandra inn til vestkysten av Norge. Truleg vart dei fanga av vikingane vest i havet og gjort til trellar.

Klikk på bilete for å kome til heimesida til strilaforskning.
Klikk på bilete for å kome til heimesida til strilaforskning.

Les meir om opphavet til strilen på heimesida http://www.strilaforskning.com

Published by Ivar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: