Kjøp PDF-fil av bok “Den Rød-Grønne terrorøya”

Boka den Rød-Grønne Terrorøya skapte debatt i 2013. No er boka tilgjengeleg som PDF-fil for 100 NOK. Foto

Klikk på illustrasjonen for å kome til bloggsida.

Publisert av Ivar Fjeld

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: