This is a book about the earliest Christians in Norway, written by the editor of this blog: (Text and video in Norwegian follows): Fleire forskarar tar no til å hevde at det var langt fleire kristne i Norge før Moster enn det ein tidlegare har trudd:

Det var også kristne i Norge lengre tilbake i Folkevandringstida. Den keltiske trua var Jerusalem-fokusert. Kom denne vekkjinga til Vestlandet?

Published by Ivar