4 out of 10 Norwegians feel Jews acts like Nazis

38 per cent of Norwegians compare Israels handling of Arabs with the Nazis treatment of Jews.

The modern day father of Jew-hate in Norway, Foreign Affair minister Jonas Gahr Støre.

Undersøkelsen er gjennomført av Holocaust-senteret i Oslo på oppdrag fra norske myndigheter.

Forsker Øivind Kopperud ved HL-senteret har vœrt Koordinator for undersøkelsen,

Han viser til at 38 prosent likestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes behandling av jødene under andre verdenskrig

Kopperud understreker overfor NTB at man ikke kan slå seg til tåls med at det generelle omfanget av antisemittiske holdninger er relativt begrenset. 12,5 prosent av befolkningen tilsvarer for øvrig over 600.000 personer.
– Flere av enkelttallene er direkte skremmende, sier Kopperud, og understreker at det er det politisk og økonomisk stabile Norge vi snakker om.

Kilde: Aftenposten

Min kommentar:

600.000 Jødehatar i Norge. Det er langt støre oppslutning enn det Nasjonal Samling hadde i Norge i 1939.  2 millionar nordmenn er blitt indoktrinert til å meine at Jødane oppfører seg som Nazistar.

Mange Israelsvener i Norge har blitt latterleggjort når vi har hevda av Jødehatet i Norge er i sterk vekst.
Dette kom tydleg fram då Utanriksminister Jonas Gahr Støre vart tatt i løgn om løynde samtaler og støtte til den Islamske terrororganisajonen Hamas.

Dette fekk ingen konsekevensar for Støre. Faktisk er Hamas-agenten i UD i ferd med å bli heisa fram som den neste leiaren i Arbeidarpartiet.  Vikun Qusiling kunne neppe ha gjort dette betre.

Det er ingen tvil om at Nasjonal sosialismen veks i Norge.

 Evangeliet etter Matteus
Kapittel 24:21

For då skal det koma ei trengselstid så stor som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri skal bli.

Løgnene om Israel blir sett fram av Islam bli trudd på av nesten halvparten av den norske befolkninga.

Det er ein ufatteleg stor tragedie. Dei statsfinaniserte løgnene har blitt understøtta og distribuert av menn som Jonas Gahr Støre, og distribuert i dei alle fleste norske media, inkludert so-kalla kristne aviser som Vårt Land.

Bibelen seier at alle hundar skal returnere til oppkastet sitt. Jødehatet i Europe veks fram på nytt, i eit etter-kristent Norge som vel å gå tilbake til både toskeskapen, vankunna og hedningefakter.

Skriven av Ivar Fjeld

One thought on “4 out of 10 Norwegians feel Jews acts like Nazis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s